Heitje voor een karweitje voor Giro 555 eindbedrag

Op 6 februari 2023 vond er in de nacht een zware aardbeving plaats in Turkije en Syrië. Voor hulp is er vooral veel geld nodig.

Alle basisschoolkinderen van Jirnsum zijn samen in actie gekomen en hebben samen de actie  Een Heitje voor een karweitje gedaan. Voor deze actie was ook aandacht op de regionale radio en in de Leeuwarder Courant.

De totale opbrengst voor giro 555 namens de kinderen in Jirnsum is:   

€ 1501,20 

Daar mogen we met elkaar super trots op zijn! Vele kleine karweitjes zorgen samen voor een fantastisch eindbedrag.

Team OBS it Tredde Sté Jirnsum

Team KBS Sint Radboud Jirnsum              

 

Bron afbeelding: Leeuwarder Courant