Foarsitter:     J. Visser, Gravinnewei 3, 9011 XC Jirnsum. Till. 0566-600754

2e foarsitter: P. v/d Meer, Fonterbuorren 20, 9011 XK, Jirnsum. Till. 0566-601696

Skriuwer:       S. Janse, De Slinke 3, 9011 WV Jirnsum. Till 0566-602110

Ponghâlder:  S. Boschma, Grousterdyk 4, 9011 WK Jirnsum. Till. 0566-602219

Lid:                 B. Kramer, Gravinnewei 22, 9011 XC Jirnsum. Till. 0566-601190

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *