Het Dorpenteam van de Amaryllis is actief in de dorpen:

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou.

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking.

  • Hoe kan ik mijn administratie beter bijhouden, zodat ik een overzicht heb van mijn financiële situatie?
  • Ik heb een uitkering en moet volgens de nieuwe participatiewet een bijdrage leveren aan de maatschappij, wat moet ik doen?
  • Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen?
  • Waar kan ik hulpmiddelen aanvragen of ondersteuning in het huishouden regelen en hoe weet ik of ik hier recht op heb?
  • Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind wat kan ik doen?
  • Ik heb een leuk plan voor mijn dorp, maar heb hulp nodig bij het opstarten.
  • Ik voel me alleen en zou graag wat meer met anderen willen doen, maar waar moet ik beginnen?

Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die u als bewoner kan hebben.

Soms blijkt dat een “meitinker”u niet verder kan helpen. Denk daarbij aan situaties waarin uw geestelijke of lichamelijke gezondheid bedreigd wordt, de veiligheid van anderen niet meer is gegarandeerd of uw situatie te complex is om door een meitinker opgepakt te worden. De “meitinker” zal dan samen met u kijken welke specialistische hulp of ondersteuning er moet komen. Samen met de “meitinker” en de specialist kijkt u naar wat er moet gebeuren om uw situatie te verbeteren.

Bij het vinden van een passende oplossing werken we actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.

Daarnaast ondersteunen we bewoners, Dorpsbelangen, buurtverenigingen en andere initiatieven bij het opstarten van projecten en collectieve voorzieningen.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op.

Muldyk 1, 9001 XV Grou.

Telefoonnummer: 0566 625151

Email: info@dorpenteam.nl

 

Op dit moment zijn er geen inlooptijden, maar werken we op afspraak.  

Wij zijn de hele dag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *