Samen spelen op de speelleergroep “It Kattekuorke”

Onder leiding van Anneke Agema en Alberdine de Vries worden kinderen tussen 2 en 4 jaar in de gelegenheid gesteld samen te kunnen spelen. De peuters komen in een veilige, geborgen maar ook stimulerende en uitdagende omgeving met de juiste sfeer en uitstraling. Een omgeving die kinderen houvast en structuur biedt door voorspelbaarheid en regelmaat.

Ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders

De peuters ontmoeten in de speelleergroep leeftijdsgenoten en komen samen tot een spel. Bovendien stelt de speelleergroep de ouders in de gelegenheid elkaar te ontmoeten en tijdens de inloop of op andere momenten ervaringen uit te wisselen.

Ontwikkeling stimuleren

Op de speelleergroep werken naast Anneke en Alberdine 2 vaste vrijwilligsters namelijk Greta Odinga en Reny Mous. De leidsters houden het evenwicht tussen het groepsbelang en het belang van het individuele kind goed in vizier. De leidster draagt zorg voor een gestructureerd en doordacht ochtendprogramma. Bovendien volgt de leidster belangrijke ontwikkelingen op het vakgebied. Anneke Agema heeft de Uk en Puk training gevolgd en is VVE gecertificeerd. Momenteel wordt op It Kattekuorke ook met Uk en Puk thema’s gewerkt.

Ontwikkeling volgen

Om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen is het nodig kinderen regelmatig te observeren. De ontwikkeling van ieder kind wordt regelmatig besproken met de ouders.

Uitstapjes met de kinderen

It Kattekuorke organiseert jaarlijks een schoolreisje waarbij een bezoek gebracht wordt aan een kinderboerderij. Bij slecht weer wordt er gekozen voor een overdekte speelplaats. Ieder jaar is dit uitje een groot succes voor zowel de kinderen als de begeleiders en ouders. Het schoolreisje vindt plaats begin juni. Maar voordat we naar de kinderboerderij gaan brengen we eind maart, wanneer het lukt dit te organiseren, nog een bezoek aan de lammetjes op de boerderij van Greta Odinga (vrijwilligster Kattekuorke), ook altijd een fantastische ervaring voor de kinderen!

ALGEMENE INFORMATIE

Van harte welkom als ouder van de speelleergroep it Kattekuorke te Jirnsum. Voor de peuters, maar ook voor de ouders is de speelleergroep een belangrijke stap, het is vaak de eerste stap naar de buitenwereld. Door middel van deze informatie willen we u dan ook graag informeren over de werkwijze en organisatie van onze speelleergroep.

De Speelleergroep: De speelleergroep kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind. In een veilige omgeving kunnen de peuters spelen met leeftijdsgenootjes. Het meest essentiële van de speelleergroep is het sociale contact. De peuters maken deel uit van een groep kinderen. In de groep doen ze veel ervaringen op die aan de speelleergroep verbonden zijn. Zoals het samen zingen, spelen, voorlezen en kennismaken met verschillende (knutsel)materialen. De peuterleidsters zorgen er voor dat de peuters op veel verschillende gebieden spelervaring op doen en zij begeleidt het samen spelen.

De openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.15 uur en 8.30 uur brengen. Er is gelegenheid om eventjes bij uw kind te blijven, echter om 8.30 uur beginnen we de ochtend. Brengt u uw kind een keer tegen 8.45 uur dan is er geen gelegenheid om nog even met uw kind te spelen. Om 11.45 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Leidsters: Iedere groep wordt geleid door twee gediplomeerde peuterleidsters en wordt eventueel geassisteerd door 1 vrijwilligster. In enkele gevallen zal een beroep op u als ouder worden gedaan voor het meedraaien op de groep.

Vrijwilligsters: Op it Kattekuorke wordt gewerkt met vrijwilligsters. Zij ondersteunen de leidsters, Anneke Agema en Alberdine de Vries, bij hun taken en helpen tijdens de ochtenduren. Dit zijn Greta Odinga en Reny Mous. Op it Kattekuorke is het niet meer nodig dat ouders meedraaien volgens een vast schema, al mag dit natuurlijk altijd! Voor de betrokkenheid is het fijn wanneer u zo nu en dan een ochtend meehelpt. Er hangt een intekenlijst op de speelleergroep waarop u kunt aangeven wanneer u er bij wilt zijn. Het is voor de leidster vooraf wel handig te weten wie er eventueel meedraait.

Werkwijze: Elke ochtend heeft een aantal vaste momenten. De peuters komen binnen en zijn vrij om te gaan spelen met het aanwezige materiaal. Het is niet ongebruikelijk dat de ouder enkele minuten blijft om het afscheid van de peuter wat minder abrupt te maken. Tijdens het spelen mogen de kinderen ook knutselen, spelletjes doen, boekje lezen, op de tractor rijden, bouwen enz. Halverwege de ochtend gaat iedereen in de kring. Na de kring kunnen er verschillende activiteiten plaats vinden zoals gymnastiek, kringspelletjes, voorlezen, verjaardag vieren e.d. Bij goed weer kan er buiten worden gespeeld. De peuter moet niet deelnemen, maar wordt wel zo veel mogelijk gestimuleerd om mee te doen met de groepsactiviteiten.

Daarnaast heeft de speelleergroep ook nog een andere functie, namelijk signaleren. Signaleren is het woord dat wordt gebruikt voor de activiteiten die de leidsters inzetten, om de gevoelens van bezorgdheid over een kind, om te zetten in gerichte aandacht. Doordat de leidsters kennis hebben van de ontwikkeling van de peuter en in hun werk veel ervaring opdoen, herkennen zij eventuele problemen in de ontwikkeling van de kinderen. Het behoort tot de reguliere functie van een speelleergroepleidster om bezorgdheid over een kind of problemen van een kind te herkennen en met de ouders te bespreken wat hen is opgevallen. Indien nodig helpt de leidster de ouders op weg naar een hulpverlenende instantie.

Afscheid nemen: Meestal moet een peuter wanneer het gebracht wordt even wennen. Voor sommige peuters is het afscheid nemen in het begin moeilijk. Toch kunt u uw peuter het beste vertellen dat u weggaat. De ervaring heeft ons geleerd dat uitstellen van het afscheidsmoment vaak tot meer verdriet bij uw peuter kan leiden. De leidster neemt er altijd de tijd voor om uw peuter op te vangen en te troosten. Het is altijd mogelijk om later even te bellen met de peuterspeelzaal en vergeet niet: mocht het écht niet gaan dan belt de peuterleidster.

Fruit eten: Op de speelleergroep nemen de peuters een eigen fruitbakje en drinkbeker voorzien van naam mee. Graag niet teveel fruit en drinken meegeven. Het kan voorkomen dat uw peuter geen fruit lust. Dan graag iets gezonds meebrengen zoals een cracker of een boterham. Om ongeveer 10 uur wordt er gezamenlijk fruit gegeten.

Zindelijkheid: Als uw kind nog niet zindelijk is, wilt u dan schone kleren en/of luier meegeven naar school ? U kunt luiers, onderbroek, broek e.d. in een tas in de blauwe mand doen. Wilt u de naam van uw kind op de tas zetten, zodat de leidster weet welke tas van uw kind is ?

Feesten en thema’s: Periodiek worden kleine projecten uitgewerkt rond thema’s die heel direct in de beleving van de peuter plaatsvinden. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de bekende feesten van het jaar en hoogtijdagen worden op gepaste wijze gevierd. Denk aan de verjaardag, moeder- en vaderdag, de seizoenen etc.

Schoolreisje: Het schoolreisje is bestemd voor alle peuters die op de speelleergroep zitten en hun ouders en/of verzorgers. Het is niet de bedoeling dat er andere kinderen meegaan. Helaas dus ook geen jongere broertjes of zusjes.

Trakteren: Op verjaardagen van de peuter wordt er uitgebreid feest gevierd. Uw peuter mag natuurlijk trakteren. Bij verjaardagen graag even met de peuterleidster overleggen wanneer de verjaardag gevierd kan worden. Daarnaast stellen we het erg op prijs dat er op een gezonde traktatie wordt getrakteerd. Mocht uw kind een bepaald dieet of allergie hebben dan is het raadzaam om de peuterleidster hiervan op de hoogte te brengen.

Speelgoed: Wij raden u aan om zo weinig mogelijk speelgoed van thuis mee te nemen. Brengt uw peuter toch speelgoed mee naar de speelleergroep, bereid uw peuter dan voor dat er een kans bestaat dat anderen kinderen met zijn/haar speelgoed wil spelen. Wilt u mee onthouden dat het desbetreffende speelgoed weer mee naar huis komt ?

Vrije dagen en vakanties: Tijdens de schoolvakanties is de speelleergroep gesloten. De schoolvakanties lopen gelijk met die van het basisonderwijs. Uitzonderingen hierop worden duidelijk kenbaar gemaakt.

Ziekte: Mocht uw peuter waterpokken, krentenbaard, luizen en/of een andere besmettelijke ziekte hebben, moet u dit doorgeven aan de leidster. Binnen de peuterspeelzaal worden de richtlijnen zoals die door de GGD worden voorgeschreven gehanteerd. Mocht uw kind ziek zijn, wilt u ons dit dan laten weten ? Tel.nr. 0566-600500.

Medicijnen: Het toedienen van medicijnen als aspirine en zetpillen worden in principe niet uitgevoerd. We gaan ervan uit dat wanneer uw kind koorts- en/of pijnstillende middelen nodig heeft, het kind ziek is en naar huis moet. Indien uw kind speciale medicatie nodig heeft, bent u als ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk om de medicijnen in de juiste verpakking, met originele gebruiksaanwijzing en eventueel instructie van een deskundige als huisarts of verpleegkundige te regelen. Het geven van injecties en het toedienen van sondevoeding zijn taken die niet door pedagogisch medewerkers uitgevoerd mogen worden (we volgen hierin de BIG wetgeving).

Ouders: In de peutertijd wordt 1 keer op een avond een 10-minutengesprekje gehouden. De opvoeding is natuurlijk allereerst een zaak van de ouders. De speelleergroepl wil er echter graag een steentje aan bijdragen. De leidsters stellen een goed contact met de ouders dan ook erg op prijs. Voor ouders is de speelleergroep tevens een ontmoetingsplaats om met de leidsters of met andere ouders over hun peuter te praten. De contacten verlopen vervolgens bij het halen en brengen. Wanneer de ouders of leidsters met vragen zitten die wat meer tijd vragen, of eens willen praten over het functioneren van uw kind, dan kan er altijd een afspraak worden gemaakt.

Oudercommissie: De speelleergroep heeft een oudercommissie die bestaat uit minimaal drie ouders die kinderen op de peuterspeelzaal hebben zitten. De oudercommissie organiseert bepaalde activiteiten zoals: uitgeven van een nieuwsbrief, met de leidsters organiseren van de ouderavond, organiseren van acties, schoonmaak materiaal en speelgoed. Verder zijn zij er ter ondersteuning van de leidsters bij sommige activiteiten. De oudercommissie heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Samen met de leidsters en de leidinggevende vanuit Kids First bepalen ze waar het geld van de acties aan uit gegeven wordt.

De speelzaal en het speelgoed worden na elke vakantie schoongemaakt. Ook hierbij is het gebruikelijk dat de ouders om de beurt meehelpen. Deze grote schoonmaakbeurt wordt door de leidster zelf georganiseerd. Ouders wordt dan gevraagd op een bepaalde datum te willen helpen.

We beschikken over een buitenspeelplaats: een pleintje met een zandbak en een speeltoestel.

We hebben een digitale nieuwsbrief, ‘It Kattekuorke’ die vier keer per jaar uitkomt. Hierin staan mededelingen van de leidster en de oudercommissie, een kleurplaat, liedjes en opzegversjes en meer. Een creatieve helpende hand kunnen we wel gebruiken!

Activiteiten: Op de speelleergroep zijn er naast de normale ochtenden ook een aantal jaarlijkse hoogtepunten. Deze jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

 • De viering van het Sinterklaasfeest. Sinds enkele jaren komt Sinterklaas met twee Pieten langs bij de peuterklas. Op dezelfde ochtend gaat hij ook langs de basisscholen. Bij deze gelegenheid geldt, voor rust in de peutergroep en om voldoende aandacht aan de peuters te kunnen geven, dat we zonder ouders dit feest vieren. Wel maakt een oudercommissielid foto’s die nabesteld kunnen worden. Sint brengt natuurlijk een cadeautje mee voor de peuters.
 • Het Kerstfeest wordt door de peuters en de leidster zonder ouders gevierd, om zo een rustige, intieme kerstsfeer te bevorderen.
 • Met Pasen maken de peuters een Paasmandje.
 • In het voorjaar wordt er een reisje georganiseerd. Met elk kind gaat er één ouder/begeleider mee. Er mogen geen broertjes en/of zusjes mee, om zo voldoende aandacht aan de peuter te kunnen geven.
 • De vaders en moeders worden door hun peuters in het zonnetje gezet met een eigengemaakt cadeautje op vader- en moederdag.
 • De fotograaf komt één keer per jaar op de speelleergroep om leuke plaatjes van uw peuters te schieten.
 • Het speelleergroep wordt afgesloten met een feest. De peuters eten deze ochtend patat of pannenkoeken.
 • Voor de ouders is er elk najaar een ouderavond.

En verder:

 • Wanneer uw kind door iemand anders wordt afgehaald, dient u dit van te voren even te melden.
 • Als u zelf niet thuis bent gedurende de ochtend zou u dit dan willen doorgeven aan de leidster ? Het zou vervelend zijn als er iets met uw kind is en u niet bereikbaar bent.
 • In de herfst- en wintertijd stellen de leidsters het erg op prijs om kinderen pantoffeltjes of slofjes mee te geven als ze op laarzen komen.
 • Kijkt u regelmatig eens op het prikbord in de speelzaal? Het geeft informatie over allerlei praktische zaken.
 • Als vader, moeder, opa of oma jarig is, mag uw peuter een schilderijtje maken. Dit wel graag tijdig doorgeven.
 • Zijn er nog dingen die we moeten weten?? Zoals bijv. ziekte in familiekring, geboorte broertje/zusje, indrukwekkende gebeurtenis, maar ook adreswijziging bij verhuizing, evt. geheim tel.nr. etc. etc.
 • Deze gegevens kunnen ons een hoop duidelijkheid verschaffen m.b.t. de gemoedstoestand van uw peuter en/of voor onnodige misverstanden zorgen.
 • Willen wij u er op wijzen dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun peuter tijdens de breng en haal momenten.
 • Dragen peuters soms kleding met lange koordjes. Dit kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Leidsters kunnen koordjes e.d. dan ook verwijderen als dit de veiligheid ten goede komt.

Leidinggevende: De werk- en individuele begeleiding van de peuterleidsters wordt uitgevoerd door de teamcoach van de Peuterspeelzalen. Dit is Jenny Beimers. Zij is tevens verantwoordelijk voor het beheren van de dagelijkse gang van zaken op de verschillende speelleergroepen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het reilen en zeilen op de Peuterspeelzaal, waarmee u niet terecht kunt bij de peuterleidster, dan kunt u contact opnemen met Jenny Beimers.

Basisscholen: Zodra de peuter vier jaar is, gaat hij/zij naar de basisschool. Kids First werkt met een overdrachtsformulier naar de basisschool. Dit overdrachtsformulier is van belang voor de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind. Tijdens een afrondend gesprek wordt dit met u besproken. U heeft op deze manier inzage in dit formulier en ondertekent het. Hiermee wordt dan toestemming gegeven dat dit formulier mag worden overgedragen naar de basisschool.

Er zijn twee basisscholen in Jirnsum, dit zijn openbare basisschool ‘It Tredde Sté’ en de katholieke basisschool ‘St.Radboud’. Het is gebruikelijk uw peuter vroegtijdig in te laten schrijven op één van deze scholen. De beide scholen hebben in het voorjaar een informatieavond, waar zij u een uitnodiging voor sturen. Kort voordat uw kind vier jaar wordt kan hij/zij een aantal keren meedraaien met de kleuters op de basisschool.

Tenslotte: Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, stap dan gerust af op de leidster. Tot slot hopen we dat u en uw peuter een leuke, fijne, leervolle en gezellige tijd zal gaan doormaken op onze speelleergroep.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *