De oprichting van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje is een initiatief geweest van de werkgroep  “wonen en leefomgeving” van Plaatselijk Belang Jirnsum.  Dit als uitwerking van de “dorpsvisie Jirnsum 2020”.

De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje U.A. (JEK) is officieel opgericht op 22 februari 2019.

Wat willen wij?

  • Ons Jirnsumer steentje bijdragen aan het leefbaar houden van onze aarde, door te zorgen voor minder opwarming. Een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.
  • Lokaal eigendom en zeggenschap over de productie en levering van energie.

Meer informatie over JEK vindt u op jirnsumenergie.nl